Åpningstider: Man-Tor 14 - 21 Lør 12-19

WonderSquad

WonderSquad er vårt nyeste initiativ designet spesielt for barn og ungdommer som ønsker å være med på å gjøre en forskjell. 

Vi inviterer håndplukkede medemmer til å bli en del av dette teamet som vil bidra til å holde WonderLAN i toppform. I tillegg vil WonderSquad være med på å hoste egne LAN parties hvor de selv setter grensene for hva som er mulig.

Alle medlemmer av WonderSquad vil bli invitert til å delta på månedlige samlinger hvor de vil få muligheten til å dele tanker, ideer og forslag for å gjøre WonderLAN enda bedre. 

Dette blir ikke bare en lærerik opplevelse for dem, men også en plattform hvor de kan utvikle viktige ferdigheter som samarbeid, kreativitet og ledelse. 

Vi forstår viktigheten av å involvere ungdommene i beslutningsprosesser som angår dem, WonderSquad vil være en fantastisk mulighet for dem å bli hørt og gjøre en reell innvirkning.

Hettegenser  

Alle som er er med i WonderSquad får en egen hettegenser med WonderSquad-logo på. 

Squad møter 

Alle medlemmer i WonderSquad møtes hos WonderLAN hver måned hvor fokuset er å forbedre tilbudet. 

Teambuilding

Alle medlemmer av WonderSquad blir inviterte til utflukter og andre morsomme aktiviteter.

Sneak peeks

Medlemmene vil være noen av de første som får vite hva fremtiden til WonderLAN bringer, i tillegg til at de vil være med på å forme den.

SquadLAN

Medlemmene i WonderSquad vil planlegge og gjennomføre egne LAN parties med turneringer og annet gøy.

Påvirkningskraft

Hvert eneste medlem i WonderSquad har muligheten til å påvirke hva WonderLAN skal tilby av kioskvarer, spill, konsoller og mer.

Hva vi forventer av medlemmene

1. Engasjement: Medlemmet deltar aktivt og engasjerer seg i månedlige samlinger og diskusjoner.

2. Åpen Kommunikasjon: Deling av ærlige meninger og forslag for å berike WonderLAN-opplevelsen.

3. Initiativ: Ta initiativ til å foreslå nye ideer, aktiviteter, eller forbedringer.

4. Samarbeidsevner: Evne til å samarbeide med andre WonderSquad-medlemmer og WonderLAN-ledelsen.

5. Forpliktelse til Målsettinger: Støtte WonderLANs målsettinger og bidra til å realisere dem gjennom konkrete handlinger.

6. Positivt Bidrag: Bidra positivt til miljøet og oppmuntre til samhold blant medlemmene.

7. Pålitelighet: Delta regelmessig i samlinger og aktiviteter, og holde forpliktelser.

8. Åpenhet for Endringer: Være åpen for endringer og tilpasninger som bidrar til å forbedre WonderLAN.

9. Respekt: Vise respekt for andres meninger og bidrag, skape et inkluderende miljø.

10. Entusiasme for WonderLANs Formål: Ha en genuin interesse for WonderLANs formål og ønsket effekt på fellesskapet.