Åpningstider: Man-Tor 14 - 21 Lør 12-19

Om oss.

WonderLAN er for de som ønsker et nytt og annerledes tilbud. 


I 2019 startet vi prosjektet WonderLAN. Prosjektet har som formål å bli et samlingspunkt for ungdommer i Nittedal og omegn som sliter med å sosialisere seg, har falt utenfor og som vegrer seg for å gå ut døren hjemme på grunn av psykiske årsaker. Hos oss kan de møte med likesinnede med felles interesser og dermed danne seg et sosialt nettverk og oppleve at de ikke er alene med sine utfordringer.


WonderLAN ønsker å skape et godt psykososialt og inkluderende miljø. Det er ikke alle som deltar i sport som fotball, innebandy eller ski, og disse menneskene skal også kunne ha et fritidstilbud. Ungdommer fra Ung i Arbeid er med å jobbe med planlegging, gjennomføring, markedsføring, rigging, evaluering, kafédrift, budsjettering, vakthold, rengjøring m.m. Vi ser at ved å jobbe med noe man interesserer seg for og samtidig få opplæring og veiledning i prosjekt- og arrangementsledelse gjør at de på sikt opplever mestring, motivasjon og økt arbeidskompetanse.

Ønsker du å delta på våre arrangementer? Meld deg på her